Hoewel het een sector is waar een enorme omzet wordt gemaakt, het economische belang groot is en er duizenden beroepsbeoefenaren rondlopen, weten we over organisatie-advies en de effecten ervan relatief weinig.

Léon de Caluwé is deeltijdhoogleraar advieskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij leidt daar het Center for Research on Consultancy (CRC) dat verbonden is aan de Post Graduate Opleiding Management Consultancy. Hij doet onderzoek naar de rollen, de interventies en de effecten van organisatie-advieswerk.

Onderzoek

 • Met Intermaat en Managementsite.nl is in 2004 het Nationale Onderzoek Verandermanagement NOVM uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2005 en 2006 herhaald.
 • Met het organisatie-adviesbureau Twynstra Gudde is in 2004 onderzoek gedaan naar ruim 100 veranderingstrajecten bij bedrijven in de profit sector.
 • Met het organisatie-adviesbureau Deloitte en Touche is in 2003 onderzoek gedaan naar de relatie tussen doel, context en aanpak bij veranderingen.
 • In 2002 is in opdracht van 10 gerenommeerde organisatie-adviesbureau’s en met medewerking van het Beraad van Secretarissen Generaal onderzoek gedaan naar de kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid.

Boeken

 • Léon de Caluwé en Elsbeth Reitsma (2010): Leren Adviseren. Het belang van echt vakmanschap. Amsterdam: Mediawerf.
 • Léon de Caluwé en Elsbeth Reitsma (2006): Competenties van organisatieadviseurs. Amsterdam: Mediawerf.
 • A. Twijnstra, D. Keuning en L. de Caluwe (2002): Organisatie- advieswerk. Deventer: Kluwer.
 • Léon de Caluwé en Aernoud Witteveen (redactie) (2001) : Organisatie-advies : wat is dat? Schiedam: Scriptum Management en Samsom.
 • Léon de Caluwé (2001) : Organisatie-adviseurs veranderen. Oratie Vrije universiteit. Alphen aan de Rijn: Samsom.

Artikelen

 • Ard Pieter de Man en Léon de Caluwé (2010): Hoe innoveren adviseurs? In: Management en Organisatie, nr. 2, p. 37-52
 • Elsbeth Reitsma en Léon de Caluwé (2009): Onderzoek naar de interactie tussen klant en adviseur: Wat vindt de klant ervan? In: Management en Organisatie, nr. 6, p.61-79
 • Léon de Caluwé and Elsbeth Reitsma (2009): Competencies of management consultants.
  In: Tony Buono and David Jamieson: Consultation for Organizational Change. Information Age Publishing.
 • Léon de Caluwé (2008): Enkele opmerkingen over de kwaliteit van organisatie-advies.
  In: Dubbeldam, Goedmakers en Otto (red.): Leven in structuren. Lenthe Publishers.
 • Léon de Caluwé (2008): Contextfactoren en organisatieadvies. In: Dubbeldam en Jagersma: De Passie van de Professional. Assen: Van Gorcum.
 • Antonie van Nistelrooij, Léon de Caluwé and Nanja Schouten (2007): Management Consultants´ Colorful Ways of Looking at Change. In Journal of Change Management. Vol 17, nos 3-4, p. 243-254.
 • Léon de Caluwé and Annemieke Stoppelenburg (2004): Developing Criteria for Effectiveness of Consultant´s Work. Paper MC Division of the Academy of Management. Best empirical paper Award.
 • Léon de Caluwé, Frans Qué and Hans Vermaak (2004): Comparing Psychotherapists´ and Change Agents´ Approaches to Change. Reflections on Changing People and Changing Organizations.
  In: Tony Buono: Creative Consulting. Innovative Perspectives on Management Consulting. Information Age Publishing.
 • Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg (2003) : Organisatie-advies bij de Rijksoverheid: Kwaliteit onderzocht.
  In: Mangement en Organisatie, 57 e Jaargang, nummer 1, januari 2003.
 • Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg (2003) : Omgaan met externe adviseurs.
  In: Handboek Management in Overheidsorganisaties, 42 e aanvulling. Deventer: Kluwer.
 • Ilse van Eekelen en Léon de Caluwé (1996): Wat doen adviseurs eigenlijk?
  In: Management en Organisatie, 50 e Jaargang, juli-augustus, 1996.