Illustratie op de omslag van 'Leren Veranderen'
Bleke Zon - Ria Lap

Léon de Caluwé (geboren 1950) is senior partner bij Twynstra Gudde, management consultants te Amersfoort en deeltijd hoogleraar advieskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij heeft bijna dertig jaar ervaring als praktizerend organisatie-adviseur in alle denkbare sectoren en branches van de samenleving. Hij heeft een uitgebreide lijst van publicaties, is gepromoveerd op een onderwerp uit de veranderkunde en doet onderzoek naar effecten van advieswerk.
Zijn expertisegebieden zijn: veranderkunde, gaming en advieskunde.

Veranderkunde is een vakgebied dat zich bezig houdt met veranderingsprocessen: hoe ze verlopen, wat werkzame en niet werkzame interventies zijn, welke interventies het best passen bij welke veranderingen, onder welke omstandigheden ze werken en wat de gewenste competenties en houdingen zijn van de veranderaars. De zogenaamde kleurentheorie (een overzicht van veranderkundige denkbeelden) is erg populair.
Gaming is een groep van interventies die erop zijn gericht om deelnemers, meestal in een groepssetting, in een krachtige (gesimuleerde) leeromgeving leerervaringen te laten opdoen. Daarbij worden denken en doen sterk met elkaar verbonden en worden de leerervaringen gericht op de dagelijkse praktijk.
Advieskunde bestudeert de rollen, interventies en effecten van organisatie-adviseurs en geeft aanwijzingen voor de praktijk van deze adviseurs.

Léon de Caluwé heeft een uitgebreide lijst van publicaties. Hij ontving diverse professionele prijzen voor zijn werk.