In het werk van Léon de Caluwé is veranderkunde de rode draad. In zijn adviespraktijk heeft hij velerlei ervaringen opgedaan met veranderingstrajecten. Hij heeft honderden veranderingstrajecten begeleid, is docent in tientallen opleidingen en heeft er uitvoerig over gepubliceerd. De meest bekende publicaties zijn:

Boeken

 • Valentin Bejan, Léon de Caluwé en Marike van Zanten (2011): Leiders over veranderen. Deventer: Kluwer
 • Yvonne Burger, Léon de Caluwé en Paul Jansen (2010): Mensen veranderen. Hoe en waarom mensen (niet) veranderen. Deventer: Kluwer
 • Léon de Caluwé en Hans Vermaak (2006 Compleet herziene editie): Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige. Dit buitengewoon populaire boek bevat de zogenaamde kleurentheorie. Daarnaast biedt het boek diagnosemodellen en interventiemethoden voor de veranderkundige. Dit boek is ook in de Verenigde Staten op de markt verschenen onder de titel: “Learning to Change” (Sage Publications, 2003).
 • Jaap Boonstra en Léon de Caluwé (2006): Interveniëren en veranderen: zoeken naar betekenis in interacties. Deventer: Kluwer. Dit boek is ook in het Engels verschenen. Intervening and Changing. Chichester: John Wiley and Sons (2007)
 • Léon de Caluwé, Rudy Kor, Mathieu Weggeman, Gert Wijnen (2002): Essenties van organiseren, managen en veranderen. Het boek beschrijft in beknopte vorm voor de drukdoende manager opvattingen die de tand des tijds hebben weten te doorstaan.
 • Léon de Caluwé (1997): Veranderen moet je leren. Over de opzet en effecten van een grootschalige cultuurinterventie met behulp van een spelsimulatie. Het boek is een populaire versie van het proefschrift van de Léon de Caluwé. Het beschrijft een grootschalige, unieke en originele cultuurverandering bij een groot verzekeringsbedrijf. De effecten van de benadering worden onderzocht, er worden verklaringen gegeven voor de verschillen in effecten en de positief werkende bestanddelen van de interventie worden geidentificeerd.

Artikelen

 • Léon de Caluwé (2012): Losjes gekoppelde systemen. Het gedachtengoed van Karl Weick. In: Ruijters, Manon en Robert Jan Simons (red.): Canon van het leren. 50 concepten en hun grondleggers. Deventer: Kluwer.
 • Léon de Caluwé (2012): Veranderen in kleuren. In: Witte, Marco de, Jan Jonker en Maurits Jan Vink (red.): Essenties van verandermanagement. Deventer: Kluwer.
 • Léon de Caluwé (2011): Intervening and interventions: an overview. In: Adams, S. and A. Zanzi (eds): Preparing better consultants: The role of Academia. Information Age Publishing
 • Fritz Korten, Léon de Caluwé and Jac Geurts (2010): The Future of Organisation Development: A Delphi Study among Dutch experts. In: Journal of Change Management vol. 10, no. 4, p.393 - 405
 • Léon de Caluwé (2010): Intervenieren doe je zo. Tips voor effectief veranderen. In: Finance & Control, 9, nr. 3, p. 28-30.
 • Léon de Caluwé (2009): Interventies: wat zijn dat? Intervenieren, wat is dat? Management Executive, nov-dec, p.12-15
 • Léon de Caluwé(2009): Culturen veranderen. Slotopmerking bij de themabijdragen, In: Management en Organisatie, nr. 3, p. 113-123.
 • Léon de Caluwé (2009): Op bezoek bij de Academy of Management: Snoepwinkel en kermis. In: Management en Consulting, nr. 5, p. 12-15.
 • Léon de Caluwé, Fritz Korten en Jac Geurts (2009): De toekomst van organisatieontwikkeling. In: Leren in organisaties, nummer 11, p. 25-27.
 • Knoop, Laurens, Léon de Caluwé en Martin Muller (2009): Zoeken naar synergie tussen veranderkunde en marketing. In: Management en Organisatie, nr. 6, p. 20-38.
 • Léon de Caluwé (2009): Veranderen: een meervoudig perspectief. Verschillende manieren van denken over veranderen. In: E Slager (ed): Reproductieve geneeskunde, gynaecologie en obstetrie anno 2009. Rotterdam, Erasmus Medisch Centrum.
 • Léon de Caluwé (2008): Intervenieren. Audio CD in De Verandermanagement Box. Mainpress.
 • Antonie van Nistelrooij, Lidewey van der Sluis en Léon de Caluwé (2007): Veranderen en leren: twee handen op één buik? Tijdschrift MAB, mei 2007, p.216-224
 • Jaap Boonstra en Léon de Caluwé (2007): Looking for meanings in interactions. Opening chapter in: Jaap Boonstra en Léon de Caluwé (2007): Intervening and Changing. Chichester: Wiley and Sons.
 • Liderwey van der Sluis, Léon de Caluwé and Antoine van Nisterooij (2006): Linkages between individuele characteristics relating to change and learning. In: Develop. Vol 2, p. 24-31.
 • Jaap Boonstra en Léon de Caluwé (2006): Interveniëren en veranderen: zoeken naar betekenis in interacties.
 • Van Nistelrooij, A, N. Schouten, L. de Caluwé (2005): De Organisatieadviseur in Kleur. Management & Organisatie, 59e jaargang no.2, p.56-68
 • Léon de Caluwé and Hans Vermaak (2004): Thinking about Change: Complexity and Multiplexity in Change Processes. In: Boonstra, J. (ed.) (2004): Dynamics of Organizational Change and Learning. Chichester: John Wiley and Sons.
 • Léon de Caluwé, Hans Vermaak and Frans Que (2004): Comparing Psychtherapists and Change Agents Approaches to Change. In: Buono, A. (ed.) (2004): Creative Consulting: Innovative Perspectives on Management Consulting. Greenwich: Information Age Publishing Inc.
 • Léon de Caluwé en Hans Vermaak (2004): Change Paradigms: An Overview. Organization Development Journal. Volume 22, Number 4.
 • Léon de Caluwé, Frans Qué en Hans Vermaak (2001). Denken over veranderen van mensen en organisaties. In: Management en Organisatie, vol. 55, nummer 6 (beste vakartikel in 2002).
 • Léon de Caluwé (1998): Denken over veranderen in vijf kleuren. In: Management en Organisatie, augustus, 1998.

De test die je voorkeursstijl voor veranderen laat zien, komt oorspronkelijk uit het boek: “Leren veranderen”.