Curriculum vitae

Léon de Caluwé is sociaal psycholoog. Hij werkte als trainer en adviseur van onderwijsmanagers bij het Katholiek Pedagogisch Centrum. Daarna was hij lid van de Adviesraad Voortgezet Onderwijs, een niet-ambtelijk adviesorgaan van onafhankelijke deskundigen dat de minister van Onderwijs adviseert over beleidsonderwerpen. Daarnaast werkte hij als expert regelmatig voor de OECD en voor de Raad van Europa.
Sinds 1988 is hij in dienst bij Twynstra Gudde. Hij heeft daar gewerkt in verschillende adviesgroepen en aan het management en de professionalisering van het bureau. Hij is senior partner.
Hij heeft honderden adviesopdrachten gedaan in alle denkbare sectoren. Door het tijdschrift Management Team is hij in 2005 genoemd tot de op één na machtigste consultant in Nederland. De rode draad in zijn advieswerk is veranderen en de factor mens daarin. Voorbeelden zijn: conflicthantering; samenwerking in de top; verandering van de bedrijfscultuur; management ontwikkeling; organisatie-ontwikkeling; teamontwikkeling.

Daarnaast is hij als hoogleraar Advieskunde verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij geeft het vak ‘Organization Development and Change” aan Masterstudenten en doet wetenschappelijk onderzoek op veranderkundig en advieskundig terrein. Hij leidt het Center for Research on Consultancy (CRC). Hij heeft meer dan 170 publicaties (waarvan ruim 20 boeken) over organisatiekunde, veranderkunde en management geschreven. Een aantal hiervan zijn internationale publicaties. Hij ontving meerdere professionele prijzen voor publicaties.
Hij is docent in vooraanstaande managementopleidingen en lid van redacties van wetenschappelijke tijdschriften. Hij is gepromoveerd op de opzet en effecten van grootschalige cultuurinterventies. Hij is actief lid van de Academy of Management.

Hij combineert zijn ruim 30 jarige ervaring in advieswerk met wetenschappelijk onderzoek. Hij is een veelgevraagd spreker voor toonaangevende opleidingen en congressen in binnen- en buitenland.

Hij heeft in Nederland samen met anderen de methode van “Gaming” ontwikkeld. Deze methode wordt gebruikt bij complexe besluitvorming of bij het implementeren van organisatieverandering. Daarnaast heeft hij met Hans Vermaak het zogenaamde kleurenmodel voor veranderen ontwikkeld. Dit model is razend populair en wordt op grote schaal in de praktijk toegepast en onderwezen in binnen- en buitenland.